III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 41928.
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: VI GU 117/19, VI GUp 113/19
[BMSiG-41902/2019]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 24 czerwca 2019 r. - sygn. akt VI GU 117/19 - została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Bożeny Janota, PESEL (informacja ukryta) , obejmująca likwidację majątku. Sąd wezwał wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!