III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 41954.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 238/19
[BMSiG-41969/2019]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Pauliny Adamczak, zamieszkałej: Iwonicz-Zdrój, PESEL (informacja ukryta) , jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym pod sygn. akt V GUp 238/19, syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi główną listę wierzytelności.

Listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie Sala nr 3 (parter) każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 pr. up. i n.), natomiast każdy wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr.up.in. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenie i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw.