V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 42117.
SĄD REJONOWY W ROPCZYCACH, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 54/19
[BMSiG-41931/2019]

Przed Sądem Rejonowym w Ropczycach pod sygn. akt I Ns 54/19 z wniosku Władysława Stachnika toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 1497 o pow. 0,1022 ha, położonej w Ropczycach (tereny mieszkaniowe, grunty orne), pozostająca we władaniu Stefanii Guzek oraz nieustalonej osoby. Zgodnie z wnioskiem zasiedzenie...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!