XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 965891.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2017-07-31 r.
[GD.VII NS-REJ.KRS/15737/19/867]

W dniu 2019.08.06 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 7. Dane wspólników

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPAULEWICZ
2.ImionaPIOTR MACIEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Podrubryka 1.

WPISAĆ

1

1.Wartość wkładu wniesionego1000,00 ZŁOTYCH
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE