XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 966894.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2018-06-28 r.
[KR.XII NS-REJ.KRS/12687/19/158]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
413 437

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z powiatu bocheńskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w powiecie bocheńskim (woj. małopolskie).

Liczba rekordów:
16 222

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2019.08.06 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

3.Firma, pod którą spółka działaCHAIN RE-ACTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

WPISAĆ

3.Firma, pod którą spółka działaLABORATORIUM SQINIQA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WYKREŚLIĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat BOCHEŃSKI gmina RZEZAWA miejscowość RZEZAWA

WPISAĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat BOCHEŃSKI gmina RZEZAWA miejscowość RZEZAWA

WYKREŚLIĆ

2.Adresmiejscowość RZEZAWA ulica UL. PRZEMYSŁOWA nr domu 40 kod pocztowy 32-765 poczta RZEZAWA kraj POLSKA

WPISAĆ

2.Adresmiejscowość RZEZAWA ulica UL. PRZEMYSŁOWA nr domu 18 kod pocztowy 32-765 poczta RZEZAWA kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółkiAKT NOTARIALNY Z 13.06.2019 R., REP. A NR 2249/2019 SPORZĄDZONY PRZEZ MARIOLĘ JONCZYK KANCELARIA NOTARIALNA UL. KMIECA 26/1 30-014 KRAKÓW, ZMIANA ART.1 UST.2, ZMIANA ART.2 UST.1, ZMIANA ART.3

Rubryka 7. Dane wspólników

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaALEKSANDROWICZ
2.ImionaANDRZEJ JAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WYKREŚLIĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika510 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 25500,00 ZŁ

WYKREŚLIĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaHEJDUK
2.ImionaEWA BARBARA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

WPISAĆ

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBEŃKO
2.ImionaMONIKA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika490 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24500,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

Rubryka 8. Kapitał spółki

WYKREŚLIĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ

WPISAĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD SPÓŁKI

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaHEJDUK
2.ImionaMARCIN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

WPISAĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaALEKSANDROWICZ
2.ImionaANDRZEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE