XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 966942.
SĄD REJONOWY W KOSZALINIE IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, SĄD REJONOWY W KOSZALINIE IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-11-22 r.
[KO.IX NS-REJ.KRS/4332/19/380]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
413 437

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza producentów karmy dla zwierząt domowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 10.92.Z (Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych).

Liczba rekordów:
336

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2019.08.06 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 42 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 3. Oddziały

WYKREŚLIĆ

1

1.Firma oddziału"MACED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W WIKLINIE
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat SŁUPSKI gmina SŁUPSK miejscowość WIKLINO
3.Adres oddziałumiejscowość WIKLINO nr domu 2 kod pocztowy 76-200 poczta WIKLINO kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki22.07.2019R. REPERTORIUM "A" NUMER 8401/2019, NOTARIUSZ PIOTR GLANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO §14, §15 UST.5 I 10, §16 PKT.4 I PKT.9 UMOWY SPÓŁKI; DODANO §16 PKT.10 I PKT.11, §17A UMOWY SPÓŁKI, UCHYLONO §15 UST.7,8,9,11,12,I 13 UMOWY SPÓŁKI ;

Dział 2.

Rubryka 2. Organ nadzoru

WPISAĆ

1

1.Nazwa organu nadzoru spółkiRADA NADZORCZA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaZAKRZEWSKA
2.ImionaMONIKA MAGDALENA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMACIONGA
2.ImionaIZABELLA BARBARA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaŚMIEJKOWSKA
2.ImionaIWONA KATARZYNA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)