XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

o) Fundacje

Pozycja 979654.
KRS 0000523392, REGON 123216294, NIP 6783152099
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2014-09-24 r.
[RDF/173114/19/898]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Przejrzyj dokumenty opublikowane przez ten podmiot w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Fundacja Wspierania Neurologii-Neuroprotekcja sprawozdanie finansowe

W dniu 2019.08.12 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 01.01.2018 DO 31.12.2018