XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 981609.
KRS 0000142795, REGON 190533950, NIP 5830005207
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-12-12 r.
[GD.VII NS-REJ.KRS/15125/19/138]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Przejrzyj dokumenty opublikowane przez ten podmiot w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Polcargo-Rzeczoznawstwo i Kontrola Towarów sp. z o.o. w Gdańsku" sprawozdanie finansowe

W dniu 2019.08.13 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 32 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 7. Dane wspólników

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaROGOZIŃSKI
2.ImionaANDRZEJ BOLESŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WYKREŚLIĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika1.818 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90.900 ZŁ

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika1.902 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 95.100 ZŁ