XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 985237.
KRS 0000601550, REGON 363719017, NIP 5242794199
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2016-02-11 r.
[RDF/173649/19/760]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Przejrzyj dokumenty opublikowane przez ten podmiot w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Red" Code sp.k. sprawozdanie finansowe

W dniu 2019.08.17 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 17.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018