Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może już być nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 43826.
KRS 0000099256, REGON 930723678, NIP 8961000726
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-03-15 r.
[BMSiG-43768/2019]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Przejrzyj dokumenty opublikowane przez ten podmiot w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego SA sprawozdanie finansowe

Zarząd Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. we Wrocławiu informuje, że w dniu 05.08.2019 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 150/2019 (5789) pod pozycją 40333 ukazało się ogłoszenie Spółki o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 3 września 2019 roku, o godz. 1000, w siedzibie Spółki, we Wrocławiu...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!