Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 988746.
KRS 0000244704, REGON 340094390, NIP 5030023020
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2006-01-18 r.
[TO.VII NS-REJ.KRS/2171/19/919]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z województwa kujawsko-pomorskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie kujawsko-pomorskim.

Liczba rekordów:
270 574

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza hurtowni mięsa i wyrobów z mięsa

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 46.32.Z (Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa).

Liczba rekordów:
3 001

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2019.08.19 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści:

Dział 6.

Rubryka 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

WPISAĆ

1.Określenie okolicznościPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W TORUNIU Z DNIA 19.08.2019 R. O ROZWIĄZANIU PODMIOTU NA PODSTAWIE ART. 25D USTAWY Z DNIA 20.08.1997 R. O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM (J.T. DZ.U. Z 2018 R., POZ. 986 ZE ZM.), SYGN. AKT TO. VII NS.-REJ. KRS 2171/19/919. , 19.08.2019 2.