I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 44037.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-02-15 r.
Pozycja 44037.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2006-10-05 r.
[BMSiG-44107/2019]

PLAN POŁĄCZENIA "IKEA RETAIL" SP. Z O.O.ORAZIKEA PROPERTY POLAND SP. Z O.O. Niniejszy plan połączenia (zwany dalej "Planem Połączenia") został sporządzony w dniu 19 sierpnia 2019 roku na podstawie art. 498 i 499 Kodeksu spółek handlowych (zwanego w dalszej treści "k.s.h."), przez: spółkę "IKEA Retail" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!