I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 44041.
KRS 0000476844, REGON 146866545, NIP 5272700760
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-09-13 r.
[BMSiG-44162/2019]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Przejrzyj dokumenty opublikowane przez ten podmiot w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Greenmarck Polska 1 sp. z o.o. w likwidacji sprawozdanie finansowe

Investec GLL Green Day Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, (informacja ukryta), 00-867 Warszawa, KRS 0000476844, ogłasza, iż w dniu 1.08.2019 r. podjęta została uchwała o rozwiązaniu Spółki i otwarciu likwidacji. Wzywa się wszystkich wierzycieli, aby zgłosili swe wierzytelności w terminie trzech miesięcy od daty niniejszego...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!