I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 44298.
KRS 0000280256, REGON 120473286, NIP 7343238443
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2007-05-09 r.
Pozycja 44298.
KRS 0000084855, REGON 490012526, NIP 7340013324
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-01-25 r.
[BMSiG-44337/2019]

PLAN POŁĄCZENIApomiędzy "MEA ACTIVE" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Muszynie, KRS 0000280256 (Spółka Przejmowana) a Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Mineral Complex" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krynicy Zdroju, KRS 0000084855 (Spółka przejmująca) § 1 W dniu 1.07.2019 r. uzgodniony został plan połączenia na podstawie art....

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!