I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 44299.
KRS 0000023655, REGON 011905089, NIP 1230090208
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-06-28 r.
[BMSiG-44392/2019]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Irtex Polska" sp. z o.o. w likwidacji sprawozdanie finansowe

Likwidator IRTEX POLSKA sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Piasecznie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS w SR dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydz. Gosp. KRS, pod nr 0000023655, zawiadamia, ze Zgromadzenie Wspólników uchwałą z dnia 11.01.2002 postanowiło o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!