III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 44382.
SĄD REJONOWY W KIELCACH, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 211/17
[BMSiG-44254/2019]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15.07.2019 r. (sygn. akt V GUp 211/17) ustalił plan spłaty wobec wierzycieli upadłej Beaty Grudzień, PESEL (informacja ukryta) , w ten sposób, iż Beata Grudzień będzie spłacać przez okres 36 miesięcy w miesięcznych ratach na rzecz:

- Fast Finance Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we Wrocławiu kwotę 50,66 zł;

- Spółdzielni Mieszkaniowej w Chmielniku kwotę 287,33 zł; Provident Polska S.A. z siedzibą w Warszawie kwotę 33,54 zł oraz

- Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu kwotę 258,84 zł;

począwszy od 2 miesiąca po uprawomocnieniu się postanowienia o ustaleniu planu spłaty.

Na rzecz następujących wierzycieli upadły spłaci jednorazowo w drugim miesiącu po uprawomocnieniu się postanowienia o ustaleniu planu spłaty:

- Łukasza Kuźmy kwotę 265,32 zł; Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kwotę 136,08 zł;

-Ireneusza Mazepy kwotę 216,72 zł;

- Grzegorza Czebotara prowadzącego indywidualną działalność gospodarczą pod nazwą Grzegorz Czebotar Firma Handlowo-Usługowa "GREDAN" z siedzibą w Tychach kwotę 88,56 zł.

Ponadto Sąd postanowił, że po wykonaniu planu spłaty przez upadłej Beaty Grudzień uznane na liście wierzytelności zobowiązania zostaną w pozostałej części umorzone, zaś inne zobowiązania podlegające umorzeniu (z wyjątkiem zobowiązań wymienionych w art. 49121 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo Upadłościowe, tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498), powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości Beaty Grudzień, tj. przed dniem 19 grudnia 2017 roku zostaną umorzone w 100%.