V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 44455.
SĄD REJONOWY W BĘDZINIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 912/18
[BMSiG-44341/2019]

Przed Sądem Rejonowym w Będzinie, I Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt I Ns 912/18 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Stefanie Leonie Stachaczek, synu Stanisława i Józefy, zmarłym w dniu 24 sierpnia 2017 r. w Będzinie i ostatnio stale tam zamieszkałym. Sąd wzywa spadkobierców wymienionego zmarłego, aby w terminie 3 miesięcy od daty...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!