XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Pozycja 991312.
KRS 0000381395, REGON 277898118, NIP 6262693007
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2011-03-22 r.
[RDF/174021/19/769]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Kls Księżopolski Laszczyk sp.j. sprawozdanie finansowe

W dniu 2019.08.21 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 21.08.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017