XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 991825.
KRS 0000566378, REGON 361970109, NIP 6472571865
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2015-07-08 r.
[GL.X NS-REJ.KRS/12390/19/369]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Centrum Ochrony Tygrys - Silesia sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2019.08.21 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 7. Dane wspólników

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSTANDURA
2.ImionaMARLENA MARIA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WYKREŚLIĆ

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSTANDURA

WPISAĆ

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKAMCZYK GODOWSKA

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSTANDURA
2.ImionaMARLENA MARIA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WYKREŚLIĆ

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSTANDURA

WPISAĆ

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKAMCZYK GODOWSKA