XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 992384.
KRS 0000283419, REGON 120490847, NIP 6762351528
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2007-06-22 r.
[KR.XI NS-REJ.KRS/24054/19/535]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Łagiewnickie Źródła sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2019.08.22 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 21 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WYKREŚLIĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW

WPISAĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW

WYKREŚLIĆ

2.Adresmiejscowość KRAKÓW ulica FRANCISZKAŃSKA nr domu 3 kod pocztowy 31-004 poczta KRAKÓW kraj POLSKA

WPISAĆ

2.Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO nr domu 3 nr lokalu 2 kod pocztowy 30-035 poczta KRAKÓW kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznejLAGIEWNICKIEZRODLA@GMAIL.COM