XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 992862.
KRS 0000128604, REGON 016391241, NIP 5262468304
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-09-02 r.
[WA.XII NS-REJ.KRS/58425/19/682]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Signform sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2019.08.21 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 18 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaN.V.FANSON S.A.
5.Udziały posiadane przez wspólnika1.216 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.216.000,00 ZŁOTYCH
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiTAK

WPISAĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaLAMARCHE
2.ImionaDIEGO Ikona RSS
5.Udziały posiadane przez wspólnika1.216 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.216.000,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiTAK