Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może już być nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 44767.
KRS 0000448495, REGON 243166488, NIP 2060002311
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-01-24 r.
[BMSiG-44867/2019]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Przejrzyj dokumenty opublikowane przez ten podmiot w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Opinion Service sp. z o.o. w likwidacji sprawozdanie finansowe

Likwidator Spółki OPINION SERVICE Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Gliwicach, KRS 0000448495, ogłasza, że w dniu 20.08.2019 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o rozwiązaniu i otwarciu likwidacji Spółki. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia niniejszego...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!