XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 998984.
SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2017-12-29 r.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/5774/19/941]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza producentów mrożonek i przetworów z owoców i warzyw

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 10.39.Z (Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw).

Liczba rekordów:
1 959

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z województwa śląskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie śląskim.

Liczba rekordów:
540 852

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2019.08.27 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki12.07.2019 R. NOTARIUSZ KRZYSZTOF DYBALSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE AL. JEROZOLIMSKIE 99 LOK.3, REP. A NR 3870/2019, ZMIENIONO § 6 UST.1 ORAZ § 7 UST.1.

Rubryka 7. Dane wspólników

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaAGROS NOVA FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
3.Numer PESEL lub numer REGON142262916

WYKREŚLIĆ

11.Wartość wkładu umówionego50.706.046,80 ZŁ

WPISAĆ

11.Wartość wkładu umówionego35.199.500,00 ZŁ

WYKREŚLIĆ

12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

WPISAĆ

12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego15.506.546,80 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE