XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

h) Spółdzielnie

Pozycja 1003183.
KRS 0000065020, REGON 001096344, NIP 6750003448
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-11-28 r.
[KR.XI NS-REJ.KRS/21418/19/46]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Przejrzyj dokumenty opublikowane przez ten podmiot w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Społem Podwawelska Spółdzielnia Spożywców sprawozdanie finansowe

W dniu 28 sierpnia 2019 r. dokonano wpisu nr 42 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Dane podmiotu oraz Informacje o statucie pierwszego działu KRS.

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!