XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 1007810.
KRS 0000303299, REGON 141349510, NIP 5252422482
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2008-04-09 r.
[RDF/174931/19/712]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

W dniu 2019.08.30 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 36 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 01.01.2018 DO 31.12.2018