XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

g) Spółki akcyjne

Pozycja 1008002.
KRS 0000380258, REGON 142849567, NIP 5213596462
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2011-03-09 r.
[WA.XII NS-REJ.KRS/61595/19/540]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Przejrzyj dokumenty opublikowane przez ten podmiot w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Eca SA sprawozdanie finansowe

W dniu 30 sierpnia 2019 r. dokonano wpisu nr 18 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Dane podmiotu, Siedziba i adres podmiotu oraz Informacje o statucie pierwszego działu KRS oraz rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Prokurenci drugiego działu KRS.

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!