XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

e) Spółki komandytowo-akcyjne

Pozycja 1008790.
KRS 0000335274, REGON 141964042, NIP 5252459798
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2009-08-19 r.
[WA.XII NS-REJ.KRS/58896/19/734]

W dniu 30 sierpnia 2019 r. wykreślono z rejestru KRS wszystkie wpisy dla tego podmiotu.

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!