V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 46653.
SĄD REJONOWY W GOSTYNINIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 69/19
[BMSiG-46497/2019]

W Sądzie Rejonowym w Gostyninie toczy się sprawa z wniosku Tomasza Grzywnowicza o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie nieruchomości położonej w miejscowości Model, gmina Pacyna, dla której w Sądzie Rejonowym w Gostyninie prowadzona jest Księga Wieczysta o nr PL1G/00011446/4, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 130, o powierzchni 0,08 ha. Wzywa...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!