XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 1013423.
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2014-12-15 r.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/27850/19/952]

Zamów marketingową bazę danych

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza restauracji, kawiarni, barów, pizzerii i lodziarni

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 56.10.A (Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne).

Liczba rekordów:
56 680

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza spółek komandytowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek komandytowych zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
34 257

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2019.09.03 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

3.Firma, pod którą spółka działaVAP GDAŃSK 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

WPISAĆ

3.Firma, pod którą spółka działaVAP GDAŃSK 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI

Rubryka 7. Dane wspólników

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaVAP GDAŃSK 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3.Numer PESEL lub numer REGON241924648

WYKREŚLIĆ

1.Nazwisko, nazwa lub firmaVAP GDAŃSK 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

WPISAĆ

1.Nazwisko, nazwa lub firmaVAP GDAŃSK 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Dział 2.

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2.Sposób reprezentacji spółkiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY KOMPLEMENTARIUSZ - VAP GDAŃSK 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTOWANA PRZEZ YORKA SCHULZE - CZŁONKA ZARZĄDU. PROKURENTEM SAMOISTNYM SPÓŁKI JEST STEFAN LINDENBERGER. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, - W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU DWU LUB WIĘCEJ OSOBOWEGO: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaVAP GDAŃSK 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON241924648
4.Numer KRS0000382131 Ikona RSS

Dział 6.

Rubryka 1. Likwidacja

WPISAĆ

1

1.Informacje o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 26.04.2019R., REP. A NR 4804/2019, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, 26.04.2019
3.Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorówSAMODZIELNIE

Podrubryka 1. Dane likwidatorów

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaCUCIUFFO
2.ImionaALEXANDRA STEFANIE Ikona RSS

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaLINDENBERGER
2.ImionaSTEFAN Ikona RSS

Rubryka 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

WPISAĆ

1.Określenie okolicznościUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 26.04.2019R., REP. A NR 4804/2019, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, 26.04.2019
2.Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE