I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 46673.
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-06-03 r.
[BMSiG-46730/2019]

Zamów marketingową bazę danych

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z województwa kujawsko-pomorskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie kujawsko-pomorskim.

Liczba rekordów:
271 699

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z powiatu bydgoskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w powiecie bydgoskim (woj. kujawsko-pomorskie).

Liczba rekordów:
15 694

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Likwidator spółki "BRAC" Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w (86-070) Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Młyńska 2, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000209410, zawiadamia, że w dniu 3.07.2019 r. podjęta została uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu Spółki i postawieniu jej w stan likwidacji. W związku z powyższym...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!