I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 46675.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-06-08 r.
[BMSiG-46650/2019]

Zamów marketingową bazę danych

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z województwa mazowieckiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie mazowieckim.

Liczba rekordów:
1 048 308

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 66.22.Z (Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych).

Liczba rekordów:
62 936

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 19 czerwca 2019 r. została podjęta uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników "LIFE PLUS" Spółki z o.o. z siedzibą w Warszawie o otwarciu jej likwidacji.

Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia pod adresem: 33-330 GRYBÓW, ul. Przedmieście 23.

Likwidator
Irena Szeligiewicz