V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 46847.
SĄD REJONOWY W BĘDZINIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 948/17
[BMSiG-46789/2019]

Przed Sądem Rejonowym w Będzinie w sprawie o sygn. akt I Ns 948/17 toczy się postępowanie z wniosku "Asekuracja" Sp. z o.o. w Sopocie o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Swoboda, zm. 19.12.2015 r. w Czeladzi, ostatnio stale zamieszkałym w Czeladzi.

W skład spadku wchodzi udział w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej zapisanej w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Będzinie, nr KA1B/00002950/1.

Sąd wzywa wszystkich spadkobierców po ww., aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili swój udział w sprawie i wykazali swe prawa do spadku, pod rygorem ich pominięcia w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.