V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 46857.
SĄD REJONOWY W BĘDZINIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 651/19
[BMSiG-46762/2019]

W Sądzie Rejonowym w Będzinie pod sygn. akt I Ns 651/19 toczy się sprawa z wniosku Doroty Piątek o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę nr 1222, k.m. 3, o pow. 809 m2, położonej w Będzinie przy ul. Jedności 78, dla której nie ma urządzonej księgi wieczystej. Sąd wzywa osoby zainteresowane, aby w terminie...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!