V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

5. Ustanowienie kuratora

Pozycja 46859.
SĄD REJONOWY W GDYNI, VII WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: VII Ns 1013/18
[BMSiG-46724/2019]

Sąd Rejonowy w Gdyni, VII Wydział Cywilny, w składzie następującym: Przewodniczący - SSR Grzegorz Bledziewski, po rozpoznaniu w dniu 2 lipca 2019 r. w Gdyni na posiedzeniu niejawnym sprawy o sygn. akt VII Ns 1013/18 z wniosku Krzysztofa Kaczmarek z udziałem Krystyny Niżnik, Teresy Pietrzak o stwierdzenie nabycia spadku zarządza ustanowić dla nieznanego z...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!