V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

6. Inne

Pozycja 46861.
SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE, XVII WYDZIAŁ OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW, sygnatura akt: XVII AmC 52/15
[BMSiG-46766/2019]

Sygn. akt XVII AmC 52/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 listopada 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie:Przewodniczący: SSO Witold Rękosiewicz,Protokolant: sekretarz sądowy Magdalena Brzezińska,po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2017 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Prezesa Urzędu...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!