V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

6. Inne

Pozycja 46862.
SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE, XVII WYDZIAŁ OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW, sygnatura akt: XVII AmC 2468/10
[BMSiG-46769/2019]

Sygn. akt XVII AmC 2468/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 grudnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w składzie: Przewodniczący - SSO Bogdan Gierzyński, protokolant - sekretarz sądowy Magdalena Brzezińska, po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2017 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!