IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Pozycja 46866.
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: VIII GRp 26/19, VIII GR 29/19
[BMSiG-46681/2019]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Kinga Zalewska PPHU Romex w restrukturyzacji z siedzibą w Ostrołęce, Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GRp 26/19.
Kinga Zalewska PPHU Romex w restrukturyzacji z siedzibą w Ostrołęce, (informacja ukryta), 07-410 Ostrołęka, NIP: 7581376123 , REGON: 551325971 .
Postanowieniem z dnia 19 sierpnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 29/19:

1. Otworzył przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Kingi Zalewskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Kinga Zalewska PPHU "Romex" pod adresem: (informacja ukryta), 07-410 Ostrołęka, PESEL (informacja ukryta) .

2. Wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Anny Komarewskiej.

3. Wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie Szymona Mojzesowicza (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1046).

4. Wskazał, że podstawą jurysdykcji sądu polskiego jest art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 243).

Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. O wniesieniu zażalenia obwieszcza się.
Postępowanie toczy się pod sygnaturą akt VIII GRp 26/19.