XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 1015436.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2012-04-26 r.
[KR.XI NS-REJ.KRS/25139/19/70]

Zamów marketingową bazę danych

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z województwa małopolskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie małopolskim.

Liczba rekordów:
546 599

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm centralnych i holdingów

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 70.10.Z (Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych).

Liczba rekordów:
7 451

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2019.09.05 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 29 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółkiAKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NATARIUSZ ANNĘ STANEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. J. PIŁSUDSKIEGO 40/3, W DNIU 6 MARCA 2019 ROKU, REP.A NR 1295/2019. WYKREŚLONO: W UST. 6 PKT 6.4, W UST. 7 PKT 7.1.24 W UST. 7 PKT 7.2.24 UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ. ZMIENIONO: W UST.6 NUMERACJĘ PODPUNKTÓW OD PKT 6.24 DO PKT 6.73 W UST.7 NUMERACJĘ PODPUNKTÓW OD 7.1.24 DO PKT. 7.1.73, W UST.7 NUMERACJĘ PODPUNKTÓW OD PKT 7.2.24 DO PKT 7.2.73 W UST.9 PKT 9.2 UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ.

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaJANKOWSKA
2.ImionaANNA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej1400,00 ZŁ
11.Wartość wkładu umówionego1400,00 ZŁ
12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego1000 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE

2

1.Wartość wkładu wniesionego1000,00 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE

3

1.Wartość wkładu wniesionego400,00 ZŁ.
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 2.

1

1.Wartość wkładu zwróconego1000,00 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to zwrot wkładu niepieniężnegoNIE