I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 51893.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-02-13 r.
[BMSiG-51911/2019]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza zakładów krawieckich

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 14.13.Z (Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej).

Liczba rekordów:
18 191

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z województwa łódzkiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie łódzkim.

Liczba rekordów:
384 224

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "KRAMEX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łasku, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000193772, ogłasza, że Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 13.09.2019 r. postanowiono obniżyć kapitał zakładowy PPUH KRAMEX Sp. z o.o. o kwotę 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) złotych, tj. z kwoty 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych do kwoty 5.000 (pięć tysięcy) złotych, poprzez umorzenie 90 (dziewięćdziesięciu) udziałów własnych Spółki o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) złotych.

Wzywa się wierzycieli PPUH KRAMEX Sp. z o.o., którzy nie zgadzają się na obniżenie kapitału zakładowego, aby pod adresem siedziby Spółki: ul. Warszawska 82, 98-100 Łask, wnieśli sprzeciw w nieprzekraczalnym terminie trzech miesięcy, licząc od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia.