IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 52107.
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2014-05-22 r., sygnatura akt: VII Ns-Rej. KRS 7334/19/395
[BMSiG-51950/2019]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z miasta Włocławek

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w mieście Włocławek (woj. kujawsko-pomorskie).

Liczba rekordów:
11 971

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z województwa kujawsko-pomorskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie kujawsko-pomorskim.

Liczba rekordów:
271 454

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ogłasza o wszczęciu w trybie art. 25a i nast. Ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (jt. Dz. U. z 2018 r., poz. 986 ze zm.) postępowania o rozwiązanie spółki o nazwie - SOBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS numer 510511, numer REGON 341580536 , numer NIP 8883119955 , sygn. akt TO VII Ns-Rej. KRS 7334/19/395, ostatni ujawniony w Rejestrze adres: 87-800 Włocławek, ul. Ruciana 5) bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i wzywa wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia ogłoszenia.

W przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.