IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Pozycja 52129.
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-08-19 r., sygnatura akt: V GRs 2/19
[BMSiG-51941/2019]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sędzia komisarz zawiadamia, że został sporządzony i w dniu 24 lipca 2019 r. złożony przez zarządcę dłużnika "Odlewnia Chemar" sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Kielcach, KRS nr 0000215038, spis wierzytelności (sygn. akt V GRs 2/19 Sądu Rejonowego w Kielcach). Spis wierzytelności został wyłożony do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!