XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 1063778.
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2015-08-27 r.
[TO.VII NS-REJ.KRS/9287/19/244]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza salonów z samochodami osobowymi i auto-komisów

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 45.11.Z (Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek).

Liczba rekordów:
30 705

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
410 145

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2019.10.02 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 7. Dane wspólników

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaJAROSZ
2.ImionaANNA HALINA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WYKREŚLIĆ

1.Nazwisko, nazwa lub firmaJAROSZ

WPISAĆ

1.Nazwisko, nazwa lub firmaJANKOWSKA

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaCYSEWSKI
2.ImionaKRZYSZTOF MARIAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Rubryka 3. Prokurenci

WYKREŚLIĆ

1

1.NazwiskoJAROSZ
2.ImionaPIOTR MARIUSZ Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA

2

Dla pozycji:

1.NazwiskoJAROSZ
2.ImionaANNA HALINA Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)

1.NazwiskoJAROSZ

WPISAĆ

1.NazwiskoJANKOWSKA