XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 1064114.
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2016-09-15 r.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/57519/19/995]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm budownictwa mieszkaniowego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 41.20.Z (Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych).

Liczba rekordów:
111 954

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z województwa mazowieckiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie mazowieckim.

Liczba rekordów:
1 046 296

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2019.10.02 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki26.04.2019 R., REP. A NR 1782/2019, NOTARIUSZ ARTUR LEONARSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHWALONO NOWE BRZMIENIE UMOWY.

Rubryka 7. Dane wspólników

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKRZYŻANIAK POSZUST
2.ImionaURSZULA MAGDALENA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WYKREŚLIĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁOTYCH

WYKREŚLIĆ

6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiTAK

WPISAĆ

6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMIAŁKOWSKI
2.ImionaEMIL DIAZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁOTYCH
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WPISAĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMIAŁKOWSKI
2.ImionaEMIL DIAZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WYKREŚLIĆ

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH

WPISAĆ

2

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy53 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA

WYKREŚLIĆ

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy90 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH

2

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy86 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA

3

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

4

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

WPISAĆ

5

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy90 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH

6

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy86 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA

7

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy96 0 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

8

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET

9

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy20 42 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH

10

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

11

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

12

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy86 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA

13

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE