XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 1064832.
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2017-05-26 r.
[WA.XII NS-REJ.KRS/68315/19/267]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza producentów systemów operacyjnych i programów użytkowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 58.29.Z (Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania).

Liczba rekordów:
1 983

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z miasta Warszawa

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w mieście Warszawa (woj. mazowieckie).

Liczba rekordów:
432 356

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2019.10.02 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 7. Dane wspólników

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSIEROŃ
2.ImionaTOMASZ PAWEŁ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WYKREŚLIĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika110 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.500,00 ZŁ

2

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPOPIELNICKI
2.ImionaMICHAŁ MACIEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WYKREŚLIĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika110 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.500,00 ZŁ

3

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaFRONTKOM AS

WYKREŚLIĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika880 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 44.000,00 ZŁ

Rubryka 8. Kapitał spółki

WYKREŚLIĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ

WPISAĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego55000,00 ZŁ

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WPISAĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaRONSEN
2.ImionaPER ANDRE Ikona RSS
5.Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGULLAND
2.ImionaGEIR Ikona RSS
5.Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPAUS
2.ImionaFREDRIK Ikona RSS
5.Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE