XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 1064912.
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2006-06-20 r.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/32930/19/63]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
413 437

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza producentów skrobi i wyrobów skrobiowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 10.62.Z (Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych).

Liczba rekordów:
28

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2019.10.03 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści:

Dział 5.

Rubryka 1. Kurator

WPISAĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKRYSIŃSKA
2.ImionaKAROLINA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W CZĘSTOCHOWIE WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY, SYGN. AKT VIII GNC 5459/18 Z DNIA 17.04.2019R. REPREZENTOWANIE SPÓŁKI W POSTĘPOWANIU PRZED SĄDEM REJONOWYM W CZĘSTOCHOWIE W SPRAWIE SYGN. AKT VIII GNC 5459/18
6.Data powołania kuratora17.04.2019