XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 1070450.
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2006-01-18 r.
[WA.XII NS-REJ.KRS/66013/19/20]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm oferujących nieruchomości do wynajęcia

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 68.20.Z (Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi).

Liczba rekordów:
38 223

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z województwa mazowieckiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie mazowieckim.

Liczba rekordów:
1 047 096

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2019.10.07 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 25 następującej treści:

Dział 2.

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

WYKREŚLIĆ

2.Sposób reprezentacji spółkiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ - NIERUCHOMOŚCI POWIŚLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENT ARIUSZA: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - POWOŁANY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. CZŁONKAMI ZARZĄDU KOMPLEMENT ARIUSZA SĄ PIOTR MICHAŁ KONOWROCH, ANDRZEJ KONOWROCKI, HUBERT STACHOWSKI, PAWEŁ MOŃKA. KOMPLEMENTARIUSZ MOŻE SAMODZIELNIE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA WOLI, PODPISYWAĆ DOKUMENTY I ZAWIERAĆ UMOWY W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU CZYNNOŚCI, NA MOCY KTÓRYCH ZACIĄGANE SĄ ZOBOWIĄZANIA LUB NASTĘPUJE ROZPORZĄDZENIE PRAWEM O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 1.000.000,00 ZL (JEDEN MILION ZŁOTYCH). CZYNNOŚCI, NA MOCY KTÓRYCH ZACIĄGANE SĄ ZOBOWIĄZANIA LUB NASTĘPUJE ROZPORZĄDZENIE PRAWEM O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 1.000.000,00 ZL (JEDEN MILION ZŁOTYCH) WYMAGAJĄ AKCEPTACJI KOMANDYTARIUSZY: PIOTRA KONOWROCKIEGO DZIAŁAJĄCEGO RAZEM Z HUBERTEM STACHOWSKIM LUB PAWŁEM MOŃKĄ LUB ELŻBIETĄ WARPECHOWSKĄ, WYRAŻONEJ W FORMIE PARAFOWANIA DOKUMENTU, OBEJMUJĄCEGO TAKĄ CZYNNOŚĆ.

WPISAĆ

2.Sposób reprezentacji spółkiKOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE