III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 57738.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, SEKCJA DS. RESTRUKTURYZACYJNYCH I UPADŁOŚCIOWYCH, sygnatura akt: V GU 257/19, V GUp 392/19
[BMSiG-57628/2019]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Postanowieniem z dnia 4 września 2019 r., sygn. akt V GU 257/19, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Jacka Wróbla prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą WKM Jacek Wróbel z siedzibą w Sołonce, NIP 819-114-77-05, REGON 691790917 .

Sąd wzywa wierzycieli upadłego Jacka Wróbla prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą WMK Jacek Wróbel z siedzibą Sołonce, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności sędziemu komisarzowi.

Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Jacka Wróbla prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą WKM Jacek Wróbel z siedzibą w Sołonce, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Rzeszowie Witolda Olecha, zastępcę sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Rzeszowie Lesława Zawady oraz syndyka masy upadłości w osobie Kamili Drewnowskiej-Ciołek - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1240.