III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 57805.
SĄD REJONOWY W WAŁBRZYCHU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: VI GUp 78/19
[BMSiG-57691/2019]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Doroty Frąckowiak (PESEL (informacja ukryta) ), prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, pod sygnaturą VI GUp 78/19, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu komisarzowi drugiej uzupełniającej listy wierzytelności.

Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni Sądu przy (informacja ukryta), pokój 18, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza.