III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Pozycja 57833.
SĄD REJONOWY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 9/12
[BMSiG-57649/2019]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sędzia Komisarz ASR Gabriela Sieniuć w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp., Wydziale V Gospodarczym, po rozpoznaniu w dniu 20 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym, sprawy w postępowaniu upadłościowym Tadeusza Warszawskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą "LEMAX" w Gorzowie Wlkp. w przedmiocie ogłoszenia ostatecznego planu podziału postanawia ogłosić, że syndyk masy upadłości sprawy w postępowaniu upadłościowym Tadeusza Warszawskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą "LEMAX" w Gorzowie Wlkp. sporządził ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości i że plan podziału można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., a upadły i osoby uprawnione do zaspokojenia z sumy uzyskanej z likwidacji mogą, w terminie 2 tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, złożyć do sędziego komisarza zarzuty. Sygn. akt V GUp 9/12.