IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Pozycja 57941.
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: VIII GRp 31/19
[BMSiG-57478/2019]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w toku przyspieszonego postępowania układowego Jerzego Krajewskiego prowadzącego działalność gospodarczą w formie indywidualnego gospodarstwa rolnego pod nazwą Gospodarstwo Rolne Jerzy Krajewski w restrukturyzacji, z siedzibą w miejscowości Rożyńsk Wielki 29 lok. 2, gmina Prostki, sygn. akt VIII GRp 31/19, w dniu 9 października 2019 roku nadzorca sądowy złożył spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych.